EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    About

    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    10119 Tallinn

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank


Teave eesti keele aasta sündmuste kohta on koondatud EKI keeleürituste kalendrisse:
http://portaal.eki.ee/kalender.html

Emakeele Seltsi osalusel toimuvad:
18.01. keelekonverents "Keeleseadus 30"
[järelvaadatav ERR-i portaalis]
24.01. avaüritus "Eesti riigikeele sajand"
[järelvaadatav portaalis Postimees]
08.–15.06. Riia–Tartu keeleretk

10 maakondlikku keelepäeva

14.02. Viljandis | 04.03. Võrus | 29.03. Raplas | ...Aastakoosolek
reedel, 22. märtsil kell 11.00 EKI 3. korruse saalis (Roosikrantsi 6)

I. Akadeemiline ettekanne "Muutust väljendavad predikaadid läänemeresoome keeltes". ESi juhatuse liige Miina Norvik
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 98. tegevusaasta (2018) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Mei
2. Revisjonikomisjoni aruanne. Esitab revisjonikomisjoni liige
3. Liikmeksoleku küsimusi: auliikme(te) valimine, liikmekandidaadid, liikmemaksu suurus
4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
5. Tõstatuvat

Tartust väljub 19-kohaline buss (Kimar Transport) kell 8 Vanemuise alumisest parklast. Tagasisõit pärast aastakoosoleku lõppu kella 14 paiku Roosikrantsi tänavalt. Sõidusoovijail palume endast märku anda kuni 20. märtsini (k.a) e-posti aadressil killu@eki.ee või telefonitsi 644 9331. Palume ka täpsustada, kas soovite sõita edasi-tagasi või ainult ühel suunal.

Kord aastas üldkoosolekul võtab ES vastu uusi liikmeid. Ootame uusi liikmekssoovijaid tublide tudengite, kraadiõppurite, kolleegide ning kõigi muude keeleinimeste ja -huviliste hulgast. Avaldusele on vaja kahe tegevliikme soovitusallkirja, sobivad ka digiallkirjad (avaldusega samas ümbrikus). Et taotlus jõuaks üldkoosoleku ette, palume see toimetada hiljemalt 20. märtsiks TÜ eesti keele osakonda Helle Metslangile või Tallinnas Emakeele Seltsi, digiallkirjastatuna aadressil es@eki.ee.

[WORD-doc] Volikiri hääletamiseks
[WORD-doc] Liikmeavalduse blankett
[PDF] 2018. aasta koosoleku protokollEhe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2019

Emakeele Selts ja Eesti Keelenõukogu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas 15. märtsil välja ettevõttenime võistluse "Ehe Eesti 2019". Võistluse tulemused tehakse teatavaks Emakeele Seltsi kodulehe kaudu oktoobri alguses.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2019. Kandideerida saab iga tegutsev ning Eestis registreeritud ettevõte. Kandidaate võivad esitada kõik ettevõtjad ja füüsilised isikud ES-i postiaadressil (postitempli kuupäev 15.09.2019) või otselingil https://goo.gl/forms/3tEyWS4FUbv4dNiK2

Ettevõtmine sai alguse 2016. aastal ja toimub neljandat korda. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid. Emakeele Seltsi juhatuse esimees Helle Metslang:
"Neljandat hea eesti ettevõttenime võistlust raamistavad traditsiooniliselt emakeelepäev ja ettevõtjate päev, aga lisaks ka eesti keele aasta kevad ja sügis. Innustagu see meid kõiki märkama tabavaid nimesid enda ümber, alustavaid ettevõtjaid aga sõeluma paljudest variantidest välja sisukad ja kujundlikud nimed. Senised võistlused on näidanud, milliseid toredaid nimesid kannavad meie tootmis- ja teenindusettevõtted, vabaühendused ja uustulnukad. Nüüd lisandub veel üks kategooria: haridus- ja kultuuriasutused. Märgakem ka huvitavate nimedega lasteaedu, rahvamaju, huvikoole."

Žüriisse kuuluvad Emakeele Seltsi, Eesti Keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keeleinspektsiooni ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni esindajad.

2016. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias Puupagana OÜ, teeninduse kategoorias Valge Klaar, vabaühenduste kategoorias Sõltumatu Tantsu Lava ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Tulõtungal.
2017. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias OÜ Hiire Õnn, teeninduse kategoorias Vinoteek Mulks (Vats Toitlustus OÜ), vabaühenduste kategoorias Ajapaik (MTÜ Eesti Fotopärand) ning aasta uustulnuka kategoorias MTÜ Rabarber.
2018. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias OÜ Vaikelu (ära märgitud ka Matsimoka OÜ, OÜ Pagar Võtaks, OÜ Minna Sahver); teeninduse kategoorias OÜ Teravik (ära märgitud ka OÜ Pilt Taskus, Taaskasutuskeskus Sahtel (MTÜ Piirilind)); vabaühenduste kategoorias MTÜ Sõsarõ (ära märgitud ka MTÜ Isade Meel) ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Meelekoda (ära märgitud ka OÜ Salamaja).

[PDF] StatuutKeeletegu 2018

Peaahinna vääriliseks tunnistasid taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid õigekeelsussõnaraamatu "ÕS 2018".
Rahvahääletusel valiti parimaks keeleteoks Peetri lasteaed-algkooli kirjutamisoskust arendavad vihikud "Iga päev on seiklus".

Keeleteo lõpuüritus on järelvaadatav aadressil https://www.uttv.ee/naita?id=28297

Aasta keeleteokonkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja valivad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel. Igal ühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile.Eduard Ahrensi konverents IV "Meil oma sõna kinnita"
kolmapäeval, 3. aprillil 2019 algusega kell 11 Tallinna Toomkoolis (sissepääs Rüütli tn 6 kaudu)

Registreerimiseks klõpsa siia.

10.30 tervituskohv
11.00 konverentsi algus
Muusikaline tervitus Eesti Muusikaakadeemialt
Tervitused:
Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Emakeele Seltsi esindaja Jüri Viikberg
Ettekanded:
Heikki Haljasorg "Eduard Ahrens ja Tallinna Toomkool XIX sajandil"
Mikk Metsmägi, Tallinna Toomkooli 7p. klassi õpilane; juhendaja Iris Metsmägi "Kümme Eesti keelemeest"
Sanne Säär, Kolga kooli 8. klassi õpilane; juhendaja: Terje Varul "Eesti rahva- ja alternatiivmeditsiin, selleteemaliste vanasõnade tundmine kodukohas"
Sulev Valdmaa "Eduard Ahrens – Kuusalu koguduse kroonikakirjutaja"
Sirutuspaus
Kristiina Ross "Eduard Ahrensi panusest eesti keele arengusse ehk mida iga haritud eestlane võiks sellest teada"
Aivar Põldvee "Külakeelest ja kirikukeelest"
Rasmus Puur "Laulupidu meie põhiväärtuste hoidjana"
Alates kella 14.30 suupisted ning seltskondlik vestlus

Konverentsi juhatab Tõnu Tender
Ettekande pikkus on 20 minutit + 10 minutit küsimusteks, õpilasettekande pikkus on kuni 15 minutit.

Konverentsi korraldajad on Tallinna Toomkool, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts, Laurentsiuse Selts ning Haridus- ja Teadusministeerium.Eelteated

03.05. Wiedemanni keeleauhinna päev Väike-Maarjas
27.06. Veski päev TartusKeeletoimkond

[PDF] Otsus: kujundlike (ümberütlevate) nimetuste algustäht (27.06.2018)

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja otsuste eelnõud on saadaval rubriigis "Keeletoimkond". Keeletoimkonna tegevuse kohta on ilmunud ülevaateid ajakirjas Oma Keel:

 • Peeter Päll "Mis on uut keeletoimkonnas" (Oma Keel 2010, nr 1, lk 40–43)
 • Krista Kerge "Uusimaid soovitusi ESi keeletoimkonnalt" (Oma Keel 2012, nr 2, lk 77–83)
 • Maire Raadik, Tiina Leemets "Emakeele Seltsi keeletoimkonnas" (Oma Keel 2017, nr 1, lk 31–37) • Asta Õimu väljendivara kassett

  Väljendivara 1. Peigmees kaseladvas
  Väljendivara 2. Mees metsast
  Väljendivara 3. Nõgesed püksis
  Väljendivara 4. Vesi või mesi
  Väljendivara 5. Kartulipudru ingel

  Tallinn: EKSA, 2018.
  ES-i digiteeritud raamatud

  ES alustas 2015. aastal vanemate väljaannete digiteerimist. Raamatufailid asuvad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR ning seltsi kodulehel (vt rubriiki "Väljaanded").
  Tervikuna on digiteeritud korrespondentide murdetekstide sari (7 köidet); töös on kaks sarja:
  Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat (valmis on köited 1–5)
  Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised (valmis on köited I–XXXIV)  Õpetajastipendium 2018–2019

  Emakeele Seltsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppiva üliõpilase 400-eurose stipendiumi saavad:

  Pirgita-Maarja Hallas, Karina Kirisberg, Kaidi Kolsar, Elli Kõiv, Silja Käär ja Kristiina Metsanurk.

  Stipendiumikomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad.  OK 2/2018

  Trükist on ilmunud keeleajakirja Oma Keel 2018. aasta sügisnumber. OK artiklitele on veebis kohene avatud juurdepääs, vt sisukorda.

  Emakeele Seltsist ostes on ajakirja hind 1.90 eurot.
  Oma Keelt saab ka tellida, aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 6.50 eurot, vt tellimisjuhendit.

  Aastatel 2000–2017 avaldatud artiklid on kantud Exceli tabeliformaadis registrisse:

  OK register 2000–2017

  OK 2 / 2018  ES-i tutvustavad materjalid

  Vaatmik tutvustab seltsi eesmärke, põhitegevusi, ajalugu ja juhatust. Saadaval eesti ja inglise keeles:
  [PDF] eestikeelne plakat (2017)
  [PDF_English] ingliskeelne plakat (20.11.2018)

  Jüri Viikbergi ingliskeelne seltsi tutvustus:
  [PDF] The Mother Tongue Society (20.11.2018)

  Mati Erelti ülevaated seltsi ajaloost:
  [PDF] 90 years of the Mother Tongue Society (Linguistica Uralica 2010, kd XLVI, nr 2, lk 144–153)
  [PDF] 90 aastat Emakeele Seltsi

  Jüri Valge ettekanne 11.11.2017:
  [PDF] Emakeele Selts eesti keele hoidjana ja arendajana
  Noortesektsiooni keeleõhtud

  Ootame Emakeele Seltsi tegevliikmeks astuma ka sügavama keelehuviga gümnaasiumiõpilasi. Liikmeks astuda soovijatel palume ES-ile anda teada oma huvist eesti keele vastu, nimetades paar-kolm seda kinnitavat ettevõtmist (nt emakeeleolümpiaad, kirjutised Oma Keeles, kooli almanahhis või teistes väljaannetes, keeleteemalised esinemised, osavõtud emakeelevõistlustest, abi keeleürituste korraldamisel ja keelematerjali kogumine vms). Noored on oodatud osalema sügisesel koolivaheajal toimuvas keelelaagris ning Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis peetavatel keeleõhtutel.

  Andra Kütt Sügisvaheaeg Emakeele Seltsi keelelaagris (Õpetajate Leht 24.11.2017)
  Helle Metslang Kuhu kuulub eesti keel?

  Emakeele Selts on juba peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 1961. aastast korraldatud kokku 208. Edaspidi soovime lähendada seltsi ja noori veelgi enam, noorteühenduse liikmed on teretulnud seltsi üritustele.  Emakeele Seltsi aastaraamat

  Trükist on ilmunud ESA 63. köide.

  ESA avatud juurdepääsuga (OA) kodulehekülg asub Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis, vt www.kirj.ee; alates 44. köitest on ajakirja täistekstid ka elektroonilises andmebaasis CEEOL.

  ESA tutvustust ja artikli vormistusjuhist vt vasakul rubriigist "Aastaraamat". ESA vastab ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid on kajastatud andmebaasis Scopus).

  ESA 51  Väliskeelepäevad

  Emakeele Seltsi väliskeelepäevade loetelu vt rubriigist
  Üritused / väliskeelepäevad  "Eesti murded ja kohanimed"

  Veebiväljaandena on ilmunud Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niidi, Jüri Viikbergi ja Peeter Pälli koostatud kõrgkooliõpik "Eesti murded ja kohanimed" (esmatrükk 2002, teine trükk 2009, kolmas trükk 2018).
  Iga murde kohta on esitatud olulised erijooned, lisaks on tutvustatud murdeuurimise teoreetilist tausta, näidatud seoseid eri murdealade vahel, paigutatud murdeid ja nende muutumist ajaloo ja teiste allkeelte konteksti. Ka on püütud esitleda väheuuritud murdeuurimise alasid, nagu süntaksit ja sõnavara.

  PDF
  Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti keel kui riiklik taristu" arutelu Riigikogus 15.03.2018

  Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru tõi oma ettekandes välja, et eesti keele kasutamine on eesti keele ja kultuuri loomine, misläbi on kõik eesti keeles kõnelejad eesti keele hoidjad. Aru osutas, et keel vajabki kõige enam seda, et tal oleks kasutajaid.

  Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor Martin Ehala kõneles oma ettekandes eesti keele olukorrast alus- ja üldhariduses. Üks suurim probleem Eesti koolides on tema sõnul keelelõhe.

  Tartu Ülikooli rakenduslingvistika osakonna juhataja professor Birute Klaas-Lang rääkis eesti keelest kõrghariduses.

  Istungi ülekanne: https://www.youtube.com/watch?v=PaqtFfZII7Q
  Kokkuvõte Keele Infolehes: Eesti keelekeskkond täna 25 aastat edasi (Martin Ehala, Birute Klaas-Lang)  Loode-Eesti murdelood

  Seltsi raamatusarja "Valimik murdetekste" IX köitena on ilmunud Evi Juhkami "Loode-Eesti murdelood".

  Kogumiku keeleaines pärineb Risti ja Harju-Madise kihelkonna 21 küla 34 keelejuhilt ja on kogutud aastail 1957–1991. Murdejuttudes leidub omaaegseid etnograafilisi kirjeldusi taluelust ja -töödest, rahvameditsiinist, uskumustest ja kultuuriloost. Keelelises ülevaates on toodud esile keeleala eripära ning seosed naabermurrete ja -keeltega, tekstidele järgneb sõnastik. Tekstiköide on oluline kogu eesti dialektoloogia seisukohast, sest Loode-Eesti murrakuist on seni avaldatud vähe materjali. 280-leheküljeline tekstiköide annab sellele olulist lisa.

  Sõna haaval  Emakeele Seltsi toimetiste sari

  Taas on hakanud ilmuma raamatuid Emakeele Seltsi toimetiste sarjas. Enne pikemat pausi, mis oli tingitud rahanappusest, ilmus Toomas Pauli "Piiblitõlke ajalugu" (1999, Emakeele Seltsi Toimetised nr 72, 875 lk). Peamiselt on kavas avaldada teenekate seltsiliikmete töid koondavaid artiklikogumikke.

  Viimasel paaril aastal on ilmunud:

  Enn Ernits "Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni" (2017, Emakeele Seltsi Toimetised nr 75, 756 lk)

  Eduard Vääri "Liivi rahva keel ja meel. Eduard Vääri uurimused liivlastest ja liivi keelest" (2016, Emakeele Seltsi Toimetised nr 74, 430 lk)

  Lembit Vaba "Sõna sisse minek" (2015, Emakeele Seltsi Toimetised nr 73, 495 lk)

  Sõna haaval

  Liivi rahva keel ja meel

  Sõna sisse minek
  Trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil"

  Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professori Renate Pajusalu ja Soome Tuglase Seltsi koostöös valmis eelkõige Soomes elavatele eestlastest lapsevanematele trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil".

  Veebitrükis on avaldatud Tuglase Seltsi kodulehel:
  http://www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf

  Ahrens.jpg


  Eesti keele arengukava seire

  Eesti keelenõukogu on saanud valmis eesti keele arengukava elluviimise vahearuande
  aastate 2013–2014 kohta.

  PDF