EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS

    About

    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank


Einar Kraut 70
Kõnekoosolek esmaspäeval, 17. oktoobril kell 14 Tallinnas Roosikrantsi 6

Ettekanded:
Pire Teras (TÜ) "Kuidas kõnesituatsioon mõjutab häälduse varieerumist"
Hille Pajupuu ja Rene Altrov (EKI) "Hääle meeldivusest"
Härmo Saarm (ERR) "Mis kellelegi raadiohääles meeldib? Miks?"Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi

Eesti keelenõukogu ja Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on välja kuulutanud ettevõttenime võistluse, mille eesmärk on väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid ning juhtida inimeste tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele.

Võistluse "Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi" auhindade kätteandmine toimub 7. oktoobril 2016.
Toimumiskoht: Eesti Keele Instituut, III korruse suur saal (Roosikrantsi 6, Tallinn)

Kava
StatuutKeelelaager "Keel ja stiil"
24.–26.10.2016 Männiku metsatalus Viljandimaal

Ootame keelehuvilisi gümnaasiuminoori keelelaagrisse "Keel ja stiil", kus eri põlvkondade keele­inimesed Tallinna ülikoolist, Tartu ülikoolist ja Eesti Keele Instituudist tutvustavad oma eriala, samuti korraldatakse arutelusid, mänge, võistlusi, vahetatakse mõtteid ja tuntakse rõõmu suhtlemisest. Lähemalt kõneldakse sobiva stiili valimisest, stiiliapsudest, isikustiilist, keele rikkusest ning paljudel muudel huvitavatel ja silmaringi laiendavatel teemadel. Sõna saavad ka Ema­keele Seltsi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning emakeeleolümpiaadi korraldajad. Eelmistel aastatel toimus keelelaager Piusal (õigekeelsusest), Käsmus (sõnavarast), Äksis (lausetest) ja Voorel (nimedest). Keelelaagri teema on valitud seostuvalt sama õppeaasta emakeeleolümpiaadi teemaga.

Keelelaagris on kohti 25 noorele. Ühest õppeasutusest ootame kuni kahte osalejat. Kolmepäevane keelelaager on osalejatele tasuta (transport, majutus, toitlustus, vabaajategevused).

Laagrikohad on selleks korraks täis. Järgmisel aastal jälle!Õpetajastipendium

Kutsume üles kandideerima eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava üliõpilaste stipendiumile. Emakeele Selts ning Haridus- ja Teadusministeerium annavad eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele välja kuus 400-eurost stipendiumi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada digiallkirjastatuna motivatsioonikiri ja eelmise õppeaasta õppetulemuste väljavõte. Taotlus tuleb saata hiljemalt 17. oktoobril 2016 Emakeele Seltsi e-posti aadressile es@eki.ee.
Stipendiumikomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad.
Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli kodulehel 16. novembril 2016.
Kandideerida võivad nii päevases õppes kui avatud ülikooli kaudu õppijad.Aastakoosoleku kokkuvõte (2016)

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimus 1. aprillil 2016 Tartus.
Koosolekul valiti auliikmeks Asta Õim; vastu võeti 18 uut tegevliiget, välja astus kolm liiget. 2016. aasta liikmemaks on töötavatele liikmetele 7 eurot, pensionäridele ja üliõpilastele 3 eurot.

Aastakoosoleku lühikokkuvõte PDF-failina.Eduard Vääri uurimuste kogumik

Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud artiklikogumik "Liivi rahva keel ja meel. Eduard Vääri uurimused liivlastest ja liivi keelest" (430 lk).

Sõna sisse minekKeeletoimkonna otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja otsuste eelnõud on saadaval rubriigis "Keeletoimkond".

Hetkel on keeletoimkonnas arutlusel sidekriipsuga rindliitsõnade käänamine, vt otsuse kavand (doc-fail)
Kommentaarid ja küsimused sidekriipsuga rindliitsõnade käänamise otsuse-eelnõu kohta on oodatud meiliaadressile kulli.habicht@ut.ee.

Keeletoimkonna varasema tegevuse lühikokkuvõtteks soovitame lugeda Krista Kerge artiklit "Uusimaid soovitusi ESi keeletoimkonnalt" (Oma Keel 2012, nr 2, 77-83)OK 1/2016

Trükis on ilmunud keeleajakirja Oma Keel 2016. aasta kevadnumber. OK artiklitele on veebis kohene avatud juurdepääs, vt sisukorda.

Emakeele Seltsist ostes on ajakirja hind 1.90 eurot.
Oma Keelt saab ka tellida, aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 6.50 eurot, vt tellimisjuhendit.

Aastatel 2000–2014 avaldatud artiklid on kantud Exceli tabeliformaadis registrisse:

OK_register_2000–2014.xlsx

OK 1 / 2016Noortesektsiooni keeleõhtud

Alustame keeleõhtutega, kuhu on ennekõike oodatud 1. ja 2. aasta bakalaureusetudengid ning gümnasistid, kes soovivad vabas vormis erinevatel keeleteemadel arutleda ja kohtuda (uute) huvitavate inimestega. See on hea võimalus tutvuda TÜ keeleuurijatega ning otsida endale sobivat uurimistöö või bakalaureusetöö teemat. Ja mis kõige parem – kellelegi ei panda hindeid.

Kuhu kuulub eesti keelKeeletegu 2015

2015. aasta keeleteokonkursi peaauhinna võitis Eesti Keele Instituudi e-keelenõu ja tasuta keelenõuanne, rahvaauhinna pälvis «Hiiu sõnaraamat».

Keeleteo üritus on järelvaadatav aadressilt http://www.uttv.ee/naita?id=23725Väliskeelepäevad

Emakeele Seltsi väliskeelepäevade loetelu vt rubriigist
Üritused / väliskeelepäevadDigiraamatud

ES jätkab vanemate väljaannete digiteerimist. Digiteeritud raamatud asuvad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR ning seltsi kodulehel (vt rubriiki "Väljaanded").
Tervikuna on digiteeritud korrespondentide murdetekstide sari (7 köidet). Töös on kaks sarja, millest digiteerituna on saadaval:

Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat (1–5 / 1920–1924)
Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised (1–16)Emakeele Seltsi noorteühendus

Sügavama keelehuviga õpilaste jaoks oleme otsustanud asutada Emakeele Seltsi noorteühenduse. Liikmeks astuda soovijatel palume ES-ile anda teada oma huvist eesti keele vastu, nimetades paar-kolm seda kinnitavat ettevõtmist (nt emakeeleolümpiaad, kirjutised Oma Keeles, kooli almanahhis või teistes väljaannetes, keeleteemalised esinemised, osavõtud emakeelevõistlustest, abi keeleürituste korraldamisel ja keelematerjali kogumine vms).

Emakeele Selts on juba peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 1961. aastast korraldatud kokku 208. Edaspidi soovime lähendada seltsi ja noori veelgi enam, noorteühenduse liikmed on teretulnud seltsi üritustele.Emakeele Seltsi aastaraamat

Veski päevaks ilmub ESA 61 (2015).

ESA tutvustust ja artikli vormistusjuhist vt vasakul rubriigist "Aastaraamat". Alates 44. köitest on ajakirja täistekstid avatud juurdepääsuga andmebaasis CEEOL.

ESA ingliskeelne kodulehekülg asub Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis, vt www.kirj.ee.

ESA vastab ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid on kajastatud andmebaasis Scopus).

ESA 51Eesti keele arengukava seire

Eesti keelenõukogu on saanud valmis eesti keele arengukava elluviimise vahearuande
aastate 2013–2014 kohta.

PDF
Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek"

Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek" (495 lk).
Lembit Vaba on kogumiku koostanud aastatel 1989–2015 peetud ettekannete ja avaldatud uurimuste põhjal. Esimese osa uurimused käsitlevad balti-läänemeresoome keelekontaktide eri aspekte, läänemeresoome keelte balti laenude substitutsiooni probleeme ning läänemeresoome sõnade või sõnarühmade etümoloogiat. Teise ossa on koondatud töid, milles analüüsitakse läti ja hääbunud kura keele ning läänemeresoome (eesti, liivi) keelte vastastikuseid mõjutusi. Kolmas osa hõlmab läänemeresoome, eriti eesti sõnavara etümoloogilist uurimist üldisemalt puudutavaid kirjutisi ja sõnalugusid.

Sõna sisse minekÜleskutse

Laurentsiuse Selts kutsub toetama Eduard Ahrensi mälestusmärgi rajamist Kuusallu.

30. märtsil 2015 toimus Tallinnas Eduard Ahrensile pühendatud keelekonverents "Kummardus Ahrensile". Tervitustega esinesid Karl Pajusalu ESi ja Teaduste Akadeemia nimel, Urmas Sutrop EKI-st ja Sulev Valdmaa Laurentsiuse Seltsist. Ettekandeid pidasid Mati Hint, Heli Laanekask ja Toomas Paul.

Vt lähemalt http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/.

Kuldne-Ahrens.jpg


Trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil"

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professori Renate Pajusalu ja Soome Tuglase Seltsi koostöös valmis eelkõige Soomes elavatele eestlastest lapsevanematele trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil".

Materjal on avaldatud ka veebitrükisena Tuglase Seltsi kodulehel http://www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf.