EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    10119 Tallinn

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    SwedbankEMAKEELE SELTSI AASTARAAMAT

ESA peatoimetaja on Mati Erelt.

Ilmub alates 1955. aastast. ESA 1–50 (1955–2004) bibliograafia on avaldatud 50. aastaraamatus.

ESA täistekstid on alates 44. köitest (1998) CEEOL-i veebiarhiivis.

Rohkem vt rubriigist "Aastaraamat".

ESA 52 (2006)
Digiteeritud aastaraamatud (PDF-id)

Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 1 (1920)
Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 2 (1921)
Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 3 (1922)
Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 4 (1923)
Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 5 (1924)
Emakeele Seltsi keeleajakiri OMA KEEL ilmub alates 2000. aasta sügisest.

Emakeele Seltsist ostes on ajakirja hind 1.90 eurot.
Oma Keelt saab ka tellida, vt tellimisjuhendit.

Üksiknumbreid vaata www.emakeeleselts.ee/omakeel.

OK 2 / 2005
EMAKEELE SELTSI TOIMETISED


Sõna sisse minek

Lembit Vaba.
Sõna sisse minek.
(Emakeele Seltsi toimetised nr 73.)
Tallinn 2015. 495 lk.


Eduard Vääri.
Liivi rahva keel ja meel.
Eduard Vääri uurimused liivlastest ja liivi keelest.
(Emakeele Seltsi toimetised nr 74.)
Tallinn 2016. 430 lk.


Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetused (digiteeritud raamatute PDF)

1. Ežmi Lived lugdebrontez. [Esimene liivi lugemik.] Tartu, 1921.
2. Eestlasele Eesti nimi. Tartu, 1921.
3. Soome muinasjutud. I. Tartu, 1921.
4. 15.000 uut sugunime. Lisa albumile "Eestlasele Eesti nimi". Tartu, 1921.
5. Toi livõd lugdõbrontõz. [Teine liivi lugemik.] Tartu, 1922.
6. Seto lugõmik. I osa. Tartu, 1922.
7. Soome muinasjutud. II. Tartu, 1923.
8. Soome muinasjutud. III. Tartu, 1923.
9. Kolmez lived lugdebrontez. [Kolmas liivi lugemik.] Tartu, 1923.
10. Nel'l'õs livõd lugdõbrõntõz. [Neljas liivi lugemik.] Tartu, 1924.
11. Kodotulõ'. Seto lugõmiku II osa. Tartu, 1924.
12. Eesti keeleõpetus. I. Hääliku- ja vormiõpetus. Koostanud Elmar Muuk. Tartu, 1927.
13. Lühike eesti keeleõpetus. I. Hääliku- ja vormiõpetus. Koostanud Elmar Muuk. Tartu, 1927.
14. Mii' Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium. Tartu, 1926.
15. Vidõs livõd lugdõbrõntõz. [Viies liivi lugemik.] Tartu, 1926.
16. Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi. I vihk. Tartu, 1927.
16. Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi. II vihk. Tartu, 1931.
18. Mägiste, Julius. Eestipäraseid isikunimesid. Tartu, 1929.
20. Koort, Alfred. Keel ja loogika. Avec un résumé: [Le langage et la logique]. Tartu, 1932.
21. Mägiste, Julius. Algsoome 1. silbi eü eesti keeles ja algsm. öü küsimus. Tartu, 1932.
22. Saareste, Albert. Eesti keeleala murdelisest liigendusest. Tartu, 1932.
23. Saareste, Albert. Kümme aastat eesti murrete süstemaatset kogumist. Tartu, 1932.
24. Mägiste, Julius. Kõhklevaid mõtteid läänemere-soome laensõnade-uurimise puhul. Tartu, 1933.
25. Mägiste, Julius. Produktiivne saksa laensõna: eesti roov'i ja selle tuletiste etümoloogia ja semasioloogia. Tartu, 1933.
26. Ariste, Paul. Eesti sulghäälikud k, p, t ja b, d, g. Tartu, 1934.
27. Eesti nimi: valik uusi perekonnanimesid. Toimetanud Julius Mägiste ja Elmar Elisto. Tartu, 1935.Ferdinand Johann Wiedemann "Eesti keele grammatika".

Tõlkinud Heli Laanekask, toimetanud Ellen Niit.
Tallinn: Emakeele Selts, 2011.

grammatika
KEELEKORRALDUS
Kirjakeele teataja II 1993-2000.
Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused.
/Tallinn/ 2000. 124 lk.


Aime Vettik, Rein Kull.
Tagasivaade eesti õigussõnavara kujunemisloole (1929–1940).
Tallinn 2002. 60 lk.

MURDETEKSTIDE KOGUMIKUDTartumaa saja-aastaste jutud.
Valimik murdetekste V.
Kogunud Hella Keem.
Tallinn 1995. 207 lk.


Hella Keem.
Võru keel.
Tallinn 1997. 87 lk.
Kuiss vanal Võromaal eleti

Kuiss vanal Võromaal eleti.
Valimik korrespondentide murdetekste VI.
Tallinn 2005. 771 lk.
Ennemustitsel Mulgimaal

Ennemustitsel Mulgimaal.
Valimik korrespondentide murdetekste VII.
Tallinn 2008. 340 lk.
Häädemeeste murdetekstid

Minevikupärandit Häädemeestelt.
Valimik korrespondentide murdetekste VIII.
Tallinn 2012. 361 lk.


Valimik korrespondentide murdetekste (digiteeritud raamatud)
1. Valimik Emakeele Seltsi korrespondentide murdetekste I. Tallinn, 1956.
2. Pajatusi põhjarannikult. Tallinn, 1957.
3. Tuulik, kadakas ja leib. Tallinn, 1969.
4. Lahemaa lugusid. Tallinn, 1989.
5. Tartumaa saja-aastaste jutud. Tallinn, 1995.
6. Ennemustitsel Mulgimaal. Tallinn, 2008.
7. Minevikupärandit Häädemeestelt. Tallinn, 2012.MUU
Krimmi kogumik.
Konverentsi "140 aastat eestlust Krimmis" ettekanded (09.–10.09.2001).
Koostanud ja toimetanud
Jüri Viikberg.
Tallinn 2002. 240 lk.


Krimmi kogumik II.
Konverentsi "Eestlased XIX-XXI saj. Krimmis" (sept. 2004) ettekanded.
Koostanud
Tõnu Tender ja Livia Viitol.
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005. 396 lk.
VAATMIKUD

12 eesti keele teemalist vaatmikku on viies keeles (eesti, vene, prantsuse, inglise, saksa) ning saadaval pdf-ina kahes suuruses: arvutisõbralik väiksem fail (u 200 KB), mida näeb eestikeelsena ka miniatuuril klikkides, ja suur A1-formaadis printimiseks sobiv trükifail (19–64 MB).